Image

Milieu engagement


Bij het ontruimen van een woning worden we geconfronteerd met verschillende afvalstoffen. We hechten een groot belang aan het milieu, daarom kiezen we bewust voor het sorteren van het afval in meerdere containers, ook al vraagt dit soms wat meer werk. 

De sortering begint bij ons reeds tijdens de ontruiming zelf. Alle afvalfracties worden reeds grof gesorteerd en in de juiste afvalbak/zak geseponeerd. Vervolgens wordt alles geladen in onze vrachtwagen of onze container-aanhangwagens. Deze worden meegenomen naar onze loods of, afhankelijk van de afvalfractie, rechtstreeks naar een erkende afvalverwerker gereden.

Image
Image
Image

Direct na de ontruiming, bij aankomst in onze loods worden alle afvalfracties uit onze vrachtwagen en aanhangwagens geladen en gesorteerd volgens de juiste fracties.

  • Glas: in de glasbak en gesorteerd door Vanheede. Glas wordt gesmolten tot nieuw glas = kringloopproduct.
  • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (koelkast, wasmachines, klein huishoudapparaten...) worden opgeslagen per fractie en op regelmatige tijden opgehaald door Recupel, die er voor zorgt dat alles juist gescheiden wordt. Wij zijn een erkend Recupel verzamelpunt. 
  • Schroot wordt opgeslagen in een grote container en opgehaald door een erkende recyclagefirma, nl. Declercq recycling uit Lichtervelde. Kringloopproduct.
  • Mazouttanks worden geopend en gereinigd alvorens af te voeren.
  • Papier en karton worden opgeslagen en op regelmatige tijden afgevoerd naar Gilgemyn recycling. Kringloopproduct.
  • Kledij wordt opgeslagen en afgevoerd naar textiel-sorteringsbedrijven. Die bedrijven sorteren de goederen volgens kwaliteit. Kapotte kledij wordt tot lompen verwerkt, andere vinden hun weg naar India, Pakistan, Afrika of Oost-Europa.
  • Restafval en houtafval wordt afgevoerd naar Shanks. Deze producten worden gemalen, gezeefd en als brandstof in erkende installaties gebruikt.
  • Chemisch afval wordt opgeslagen en afgevoerd voor de juiste verwerking.
  • Verkoopbaar materiaal (meubelen, brocante, antiek...) wordt opgeslagen en nadien in groothandel doorverkocht aan handelaars voor export of de kleinhandel. De perfecte kringloop!
  • En verder: steenpuin, asbest, autobanden... opslag en afvoering naar een erkende verwerker. 

vanheede container

Bij een juiste scheiding van afval komen veel werkuren aan te pas alsook een grote recyclage- en opslagruimte. Deze aanpak vinden wij de meest duurzame. Daarom doen we het!
U kan onze werkwijze in onze loods, op afspraak, komen bezichtigen.

milieu recycle

CONTACTEER ONS

Magazijn:
Bedrijvenpark 'Ten Bogaerde' Veurne

Bureel:
Zwartemolenstraat 8, 8951 Dranouter

0456/571.175
(maan- tot donderdag van 8 tot 18 uur)

logo2018d

LINKS

  Milieu engagement
   Algemene voorwaarden
  Contact
   Privacy
   Cookies

BTW BE0761.237.291
HRO: 52.867
IBAN: BE37 7510 0165 7528
BIC: AXABBE22