Sloopwerken

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om (vervallen) schuren, koterijen, afdakjes, afscheidingen... af te breken en te verwijderen. Ook daar kunnen we voor zorgen.